Profiel

Meer informatie over mij

De stressmanagers is een initiatief van Nicolette van Bokhorst.

Nicolette (1967) heeft de opleiding Personeelsmanagement afgerond en is vervolgens afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in de richting Cultuur, Organisatie en Management, met als specialisatievakken van Organisatiepsychologie: Arbeid en Organisatie,
Personeel en Organisatie.

Haar afstudeeronderwerp richtte zich op werkstress.

Na jarenlang als personeelsfunctionaris bij een internationaal opererende onderneming te hebben gewerkt, heeft zij vanaf 2004 op part-time basis HR advies gegeven. Vanuit haar interesse in werkgerelateerde stress heeft zij gekozen om zich uitsluitend op dit onderwerp te richten.

Mijn idee

De stressmanagers is gericht op een concrete en actieve begeleiding van cliƫnten met stressklachten of burnout. De concrete invulling van de begeleiding is altijd maatwerk. Betrokkenheid vindt De stressmanagers een belangrijk onderdeel van het begeleidingstraject, zo ook de motivatie.
De aanpak richt zich op het terugdraaien en herstellen van stress of burnout. Hierbij maakt De stressmanagers onder andere gebruik van de CSR-methode (zie Individueel ).
Indien gewenst kunnen ook andere gevalideerde vragenlijsten gebruikt worden om zo vast te stellen of iemand een burnout heeft.

Nicolette