Aanpak

Wat is werkstress, wat zijn de signalen, hoe herken je het bij je collega's, wat zijn de gevolgen? Het informeren van uw medewerkers over het onderwerp werkstress is van belang om het goed aan te kunnen pakken. Hiermee wordt het taboe doorbroken, het wordt bespreekbaar binnen uw organisatie. Voor het informeren van uw medewerkers kan De stressmanagers u een compleet concept aanleveren.

Daarnaast biedt De stressmanagers contrete coachingstrajecten voor uw medewerkers. Deze trajecten zijn gericht op het voorkomen van uitval en/of vermindering van uitval door werkstress. Een coachingstraject wordt onderverdeeld in een aantal fases. De aanpak is op mentaal, gedragsmatig en lichamelijk niveau. In de eerste fase staat het herstel van de lichamelijke ontregeling centraal, daarna verlegt het accent zich naar zelfmanagementvaardigheden. De duur van elke fase is afhankelijk van de voortgang en de problematiek. Bij de start en afronding van de coachtrajecten worden psychische en lichamelijke stressklachten systematisch in kaart gebracht met behulp van een gevalideerde en betrouwbare vragenlijst. De effecten van behandeling, volgens deze methode,leidt tot een significante verbetering van klachten en tot substantiƫle behandeleffecten (zie Whitepaper CSR)

Voor informatie neem gerust vrijblijvende contact op.