Werkgever

Werkstress: een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar stress en psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De feiten en cijfers zijn schrikbarend (zie feiten en cijfers). Deze resultaten zijn aanleiding geweest voor EU-OSHA (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer) de campagne “Gezond werk is werk zonder stress” te lanceren (2014).
Daarnaast heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een plan geïntroduceerd voor de aanpak van PSA. Het is duidelijk dat de schade die Nederland lijdt door werkgerelateerde stress en beroepsziekten enorm is, de negatieve consequenties voor het individu, voor de werkgever, de maatschappij wil niemand. Gelukkig groeit de aandacht voor dit onderwerp in toenemende mate. Maar er is nog een behoorlijk slag te maken. Het probleem is vaak een taboe. Het individu die er onder gebukt gaat praat er liever niet over, schaamt zich er zelfs vaak voor. Ook bij veel bedrijven is werkstress moeilijk bespreekbaar, zij weten niet waar te beginnen en hoe het probleem aan te pakken. Daar valt wat aan te doen. De stressmanagers heeft voor u een praktische aanpak. Deze aanpak omvat een overzichtelijk stappenplan met ingebouwde evaluatiemomenten.

Feiten en cijfers
Wet- en regelgeving
Aanpak