Individueel

Coaching/begeleiding

Steeds meer mensen hebben te maken met stressklachten of zelfs met een burnout. De stressmanagers biedt concrete en actieve begeleiding van cliënten met dergelijke klachten. De concrete invulling van de begeleiding is altijd maatwerk. Betrokkenheid vindt De stressmanagers een belangrijk onderdeel van het begeleidingstraject, zo ook de motivatie.
De aanpak richt zich op het terugdraaien en herstellen van stress of burnout. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de CSR-methode. CSR staat voor Chronisch Stress Reversal, het terugdraaien en herstellen van verstoringen in de inspanning- en herstelsystemen als gevolg van langdurige stress. Centraal uitgangspunt is dat stressgerelateerde klachten worden veroorzaakt door neuro-hormonale ontregeling als gevolg van opgestapeld hersteltekort. Voorheen werd gedacht dat stress en uiteindelijk een burnout als “eindstation” een puur mentaal onvermogen was, om goed met stress om te gaan. Dat is dus niet het geval. Deze methode is gebaseerd op inzichten vanuit verschillende wetenschappelijke vakgebieden, psychologie, endocrinologie, neurologie en immunologie. Een methode die al meer dan 15 jaar wordt toegepast in de praktijk. CSR-stresscoaching focust zich op lichamelijk en psychisch herstel, opbouw van vitaliteit en verbeterd ‘zelfmanagement’ met als doel het verhogen van de belastbaarheid. Deze totale aanpak zorgt voor:

 • Meer energie (lichaam)
 • Verhoogd concentratievermogen (geest)
 • Verbeterd zelfinzicht en zelfmanagement (gedrag)
 •  
  Binnen de begeleiding is aandacht voor:

 • Psycho-biologische processen die betrokken zijn bij stress en stressproblematiek.
 • Hoe roofbouw tot een chronische stress syndroom / Burnout kan leiden.
 • Welke factoren stressklachten gunstig dan wel ongunstig beïnvloeden.
 • Tot welke klachten en ziekten chronische stress / Burnout kan leiden.
 • Welke factoren en welke interventies duurzaam herstel bevorderen.
 •  
  Diagnose vindt plaats op basis van een interview, gevalideerde vragenlijsten en een eventuele psycho-fysiologische meting met behulp van biofeedbackapparatuur.