• Niets doen is
  géén optie!

  De effecten en gevolgen van stress op het werk zijn voor het individu, de organisatie en de maatschappij zo enorm groot dat alle alarmbellen zijn afgegaan. Niets doen is écht géén optie!

  Lees meer
 • Stress is geen ziekte, vaak wel een taboe!

  Stress is moeilijk bespreekbaar. Omdat stress inhoudt dat er iets misgaat, is het vaak een gevoelig onderwerp. En als er iets misgaat, dan moet er wat veranderen. Verandering wordt vaak als lastig ervaren en roept weerstand op. Praten over stress vergt lef!

 • Werkstress : gezamenlijke verantwoor-
  delijkheid!

  Voorkomen en verminderen van werkgerelateerde stress is de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als van de werknemer. Beiden moet inzicht krijgen in wat stress inhoudt, wat de effecten en gevolgen zijn en hoe je hier mee om kan gaan.

Jou krijgen ze toch niet overstressed?!


 

 
De béste stressmanager dat ben jijzelf.